?

Log in

No account? Create an account
Exterminate, destroy! [entries|friends|calendar]
De Wereld van Cyanide.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[06 Oct 2005|10:53am]
...Dan verbind ik U door naar gewoon_cyanide. Een ogenblik geduld alstublieft...
2 got poisoned.

*PROMOTIE [20 Jun 2005|04:17pm]
Join Into_These_Arms!
into_these_arms

Omdat het moest :p
2 got poisoned.

De eerste en gelijk de laatste post voor het publiek: [24 Jan 2005|04:36pm]
Een hele goededag/-nacht mensen!

Ik zal je het gelijk maar vertellen; deze Livejournal is ook Friends Only!
Ja, jammer hè.
Maar je kunt een account maken of mij toevoegen!
En dan moet je éérst een berichtje achterlaten en dan pas mij toevoegen.
Tenslotte zie ik wel of ik je toevoeg. En de kans is nog groot ook! Is dat niet leuk? ^^

Geen filosofisch gedoe. Het is een dagboek. Hallo, het moet simpel zijn.
MAAR: soms zijn mijn posts langdradig. Het is maar dat je het weet.

Tot dan!
Cyanide.

Post Scriptum:
Deze Livejournal is het best te zien met 2 ogen. Ik bedoel; met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels.

Ik promoot deze geweldige commumity:

into_these_arms
73 got poisoned.

navigation
[ viewing | most recent entries ]